Ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy przy zwrotach roślin

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku zakupu rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności. Ze względu na specyfikę i naturę roślin, są one powszechnie uważane za towar, który może ulec szybkiemu zepsuciu. W związku z powyższym, rośliny nie podlegają możliwości zwrotu.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu rośliny do momentu otrzymania od Sprzedającego na wskazany przez Konsumenta adres e-mail, potwierdzenia realizacji zamówienia. Od momentu otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia, Konsumentowi przysługuje wyłącznie prawo do reklamacji niepełnowartościowych roślin.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 38 pkt. 4 Ustawy Prawa konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.2020.287) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.